Glas med garanti

Den bedste sikkerhed for håndværksmæssigt korrekt udført glarmesterarbejde, får De ved at gå til et medlem af Glarmesterlauget i Danmark.

Glarmesterlauget har oprettet en garanti og klageordning, der omfatter alle Laugets medlemmer.

Garantien går i korthed ud på, at Glarmesterlauget i Danmark indestår for, at en kundes berettigede krav mod en glarmester altid bliver opfyldt.

Det sker ikke ofte – men det sker dog!

Hvis der opstår en tvist om et glarmesterarbejde mellem en kunde og en glarmester, der er medlem af Lauget, kan kunden forelægge sagen for Glarmesterlauget, ​hvis afgørelse glarmesteren altid er pligtig til at efterkomme, og som Glarmesterlauget i givet fald selv vil drage omsorg for bliver efterlevet.

Kunden har også mulighed for at indbringe sit krav overfor en glarmester for Forbrugerklagenævnet (kun private kunder) eller domstolene, og Glarmesterlauget indestår for opfyldelse af en afgørelse truffet af en af disse myndigheder.

Garantiordningen dækker krav op til 100.000,00 kr. ex. moms.